РО «Церковне Управління (Єпископат) Німецької  Євангелічно-лютеранської Церкви України»

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

25 серпня 2021р., м. Одеса

“Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий,   люд власности Божої, щоб звіщали чеснотиТого, Хто покликав вас із темряви до дивного світла Свого.”

(1-e Петра 2:9)

 

25 серпня 2021р. у м.Дніпрі відбулося 1-е засідання VIII скликання Синоду РО Церковне Управління (Єпископат) Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України. Синод розпочався ранкової молитвою.

Учасники Синоду прийняли рішення про висловлення недовіри Президії Синоду у складі: Гросс О.М., Цеханович В.Е., Литвин Л.Е., Фішер О.Е., Цельсдорф Л.Л., та припинення їх повноважень з 25 серпня 2021р. і обрали новий склад Президії Синоду Релігійної організації «Церковне Управління (Єпископат) Німецької Євангелічно-лютеранської Церкви України», до якого було обрано Вітренко Л.А., Галімову Л.А., Мяттанен Л.Г., Хомутенко О.Е. Яніну Н.С. Президентом Синоду було обрано Галімову Л.А.

Синод одностайним голосуванням висловив недовіру Шварцу Павлу Миколайовичу і припинив його повноваженя як єпископа та керівника РО НЄЛЦУ  з 25 серпня 2021р.та обрав Гнєдовського Олега Борисовича Єпископським візитатором та призначив керівником Релігійної організації «Церковне Управління (Єпископат) Німецької Євангелічно-лютеранської Церкви України».

Синод завершив свою роботу святковим Богослужінням, на якому Єпископ НЄЛЦУ Серге Машевські поставив та благословив на служіння міністранта – Говоруна С.В., диякона – Хомутенко О.Е., пастора – Гнєдовського О.Б.

26 серпня 2021р. уповноважені особи подали документи до Державної служби з етнополітики та свободи совісті Міністерства Культури та інформаційної політики України на вчинення необхідних дій для проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Релігійної організації «Церковне Управління (Єпископат) Німецької Євангелічно-лютеранської Церкви України».

В молитві про Вас, Ваші брати та сестри у Христі,   Президія Синоду РО Управління (Єпископату) Євангелічно-Лютеранської Церкви Україны (НЄЛЦУ)

Слідкуйте за подіями на офіційному сайті

http://www.kirche.od.ua

і в соцмережах:

https://www.facebook.com/lyuterunyofukraine

https://www.youtube.com/channel/UCtHpIO3fwT2lVCOLxKx

https://t.me/LutheranChurchofUkraine https://www.facebook.com/groups/diaconie/?multi_permalinks=2914749822188068&notif_id=1625347047454233&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

https://t.me/LutheranChurchofUkraine/150

https://t.me/LutheranChurchofUkraine/151 https://www.facebook.com/morisvilhall/videos/776690866328010

 

Religious Organization
"Church Administration (Episcopate)
of the German Evangelical-Lutheran Church of Ukraine

PRESS RELEASE
August 25, 2021, Оdesa

But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His possession, so that you may proclaim the praises of the One Who called you out of darkness into His marvelous light.
(1 Peter 2:9)

August 25, 2021. The 1st meeting of the VIII convocation of the Synod of the Church Administration (Episcopate) of the German Evangelical-Lutheran Church of Ukraine took place in Dnipro. The Synod began with morning prayer.
The participants of the Synod expressed distrust to the Presidium of the Synod consisting of: A.Gross, V.Tsekhanovich, L.Lytvyn, O.Fischer, L.Zelsdorf, and to deprived them of authority from August 25, 2021. A new staff of the Presidium of the Synod of the Religious Organization "Church Administration (Episcopate) of the German Evangelical-Lutheran Church of Ukraine" was elected, which consists now from L.Vitrenko, L.Galimova, L.Myattanen, O.Khomutenko, N.Yanina. Lubov Galimova was elected the President of the Synod.
The Synod by a unanimous vote expressed distrust to Pavel Schwartz and terminated his authority as bishop and head of the GELCU from August 25, 2021 and elected Oleg Gnedovsky Episcopal visitor and appointed head of the German Evangelical-Lutheran Church of Ukraine.
The Synod ended its work with a divine service, at which the Bishop of GELCU Serge Maschewski appointed and blessed for the ministry as Minister S.Govorun, Deacon -O. Khomutenko, Pastor – O.Gnedovsky.
August 26, 2021. The authorized persons submitted documents to the State Service for Ethnopolitics and Freedom of Conscience of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine to undertake the necessary actions for state registration of changes in the Unified State Register of Legal Entities.

In prayer for you, your brothers and sisters in Christ, Presidium of the Synod of the German Evangelical-Lutheran Church of Ukraine
Follow the events on the official site

http://www.kirche.od.ua
and on the social networks:

https://www.facebook.com/lyuterunyofukraine https://www.youtube.com/channel/UCtHpIO3fwT2lVCOLxKx https://t.me/LutheranChurchofUkraine https://www.facebook.com/groups/diaconie/?multi_permalinks=2914749822188068&notif_id=1625347047454233&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://t.me/LutheranChurchofUkraine/150,

https://t.me/LutheranChurchofUkraine/151 https://www.facebook.com/morisvilhall/videos/776690866328010